Priznanja in nagrade Univerze v Mariboru za leto 2020

Datum: 
01.02.2021

Na Univerzi v Mariboru so ob Rektorjevem dnevu dne 29. 1. 2021 podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejela viš. pred. Nataša Mlinar Reljić.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je bilo podeljeno viš. pred. mag. Barbari Donik.

Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela Vlasta Jug, priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo pa je bilo podeljeno Alenki Marsel.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je Svečana listina Univerze v Mariboru bila podeljena The George Washington University School of Nursing.

Plaketo Leona Štuklja za vidnejše dosežke na področju športa je prejel Miha Zadravec.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v vpisni generaciji je prejela študentka Helena Rojko.

Prejemnikom nagrad in priznanj ter prejemnikoma plakete in Svečane listine iskreno čestitamo.

 

Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar