Priprava in zagovor doktorske disertacije

 

Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št: 012/2018/1

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1

 

Priloga 1: PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE TER SOGLASJE PREDLAGANEGA MENTORJA IN SOMENTORJA NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

Priloga 2: STROKOVNO MNENJE O TEMI DOKTORSKE DISERTACIJE

Priloga 3 - OBRAZEC ZA PREDSTAVITEV TEME DOK. DISERTACIJE

Obrazec: Utemeljitev znanstvene aktivnosti mentorja oz. somentorja oz. zunanjega strokovnjaka (17. januar, 2020)

Dispozicija doktorske disertacije (VSEBINA)

PREDLOG ZA MENTORJA PRI DOKTORATU

PREDLOG ZA SOMENTORJA PRI DOKTORATU

 

 

Priloga 12 - Letno poročilo doktorskega študenta in (potencialnega) mentorja o napredku na doktorskem študiju

Doktorski študent in  mentor vsako  leto  najkasneje  do 15. septembra pisno poročata (obrazec - priloga 12) vodji doktorskega  študijskega  programa o opravljanju  študijskih  obveznosti  in znanstvenoraziskovalnem  delu  ter  njegovem  napredku. Poročilo mora vključevati mnenje o tem,  ali  napredek  doktorskega študenta omogoča zaključek doktorskega študija v roku, ki je predviden.

 

Priloga 14 - OKVIRNI PROGRAM DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

(Kandidat za doktorskega študenta ima pred vpisom praviloma izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in

izdelan okvirni program doktorskega študija. Kandidat prinese izpolnjeno in podpisano Prilogo 14 na dogovorjen datum vpisa na UM FZV).

 

________________________________________________________________

 

 

FOR FOREIGN STUDENTS:

 

RULES AND REGULATIONS ON DOCTORAL STUDIES AT THE UNIVERSITY OF MARIBOR, No.: 012/2018/1

ANNEX 1 - DOCTORAL DISSERTATION TOPIC APPLICATION

ANNEX 2 - EXPERT OPINION ON THE DOCTORAL DISSERTATION TOPIC

ANNEX 3 - DOCTORAL DISSERTATION TOPIC PRESENTATION FORM

ANNEX 14 - FRAMEWORK PROGRAMME FOR DOCTORAL STUDIES

Doctoral dissertation - PROPOSAL

DOCTORAL SUPERVISOR PROPOSAL

_____________________________________________________________________________________

 

Veljalo za generacijo vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017

Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije