Prepoved kajenja

Datum: 
06.09.2019

OBVESTILO

Prvi in drugi odstavek 39. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17, 29/17-v nadaljevanju ZOUTPI) določata, da je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot tudi na pripadajočem funkcionalnem zemljišču (dovoz z vhodom, dovoz s službenim vhodom, dostopne poti, dvorišča, parkirišča, zelenice, požarne stopnice, itd).

Tako je v skladu z ZOUTPI prepovedano kajenja oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov na celotnem območju Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

Prvi odstavek 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03, 27/17- ZOPA) določa, da je prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v objektih in na pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost.

Prepoved kajenja velja v času rednega delovnega časa, v popoldanskem času, v času počitnic in ob koncu tedna.

Kršitev prepovedi kajenja je prekršek in se kaznuje z globo 125,00 EUR za posameznika kot to določa ZOUTPI.

Prosimo vas, da dosledno spoštujete prepovedi, saj se bodo izvajali poostreni nadzori s strani inšpekcijskih služb.