Predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi

03.06.2021 - 10:30 do 12:00
MS Teams
Datum objave: 
03.06.2021

Zanimiva predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni negi že ta četrtek ob 10:30 - online!

Pridružite se nam in projektu Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse (ZATE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20fmF1pob9z-fC5SHtmvpjKkR2SAa2gg5t-G9A0Yw3Y1%40thread.tacv2/1622194666162?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d9e0a3fd-b3de-473d-a131-fa143c15b2a7%22%7d