Predavanja

Predavanja Prof Dr Rogerja Watsona

Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede bo v času od 26. 09. do 30. 09. 2016 obiskal profesor Roger Watson, glavni urednik Journal of Advanced Nursing in redni profesor na University of Hull, Faculty of Health and Social Care, Hull, Velika Britanija. V okviru svojega obiska bo izvedel naslednja predavanja za visokošolske učitelje, sodelavce ter študente Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede:

Okrogla miza na temo nova tobačna zakonodaja v RS

Na fakulteti je, v organizaciji Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, potekala okrogla miza na temo nove tobačne zakonodaje.

Vsebina okrogle mize je zajemala posledice in razširjenost uporabe tobaka v Sloveniji, primerjave z drugimi državami, prakse tobačne industrije za zavajanje mladih in uvedbo različnih ukrepov nadzora nad tobakom in vlaganj v preventivo.

Govorniki okrogle mize:

Raziskovalno popoldne - oktober

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira redna srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.