Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru

Datum: 
02.03.2020

Obveščamo vas, da lahko študenti Univerze v Mariboru kandidirajo za naslednje nagrade:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

 

Rok za oddajo kandidatur je 16. marec 2020 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

 

Več o pozivu lahko potencialni  kandidati preberejo na naslednji povezavi: http://ssum.um.si/2020/02/poziv-h-kandidiranju-za-nagrade-univerze-v-mariboru-2/

 

Povezave do vseh prilog in do poziva pa so naslednje:

Vabljeni k prijavi!

Logo univerze