Povabilo na znanstveno kavarno Sim-Versity Café

23.05.2018 - 13:00 do 16:00
Sejna soba 124
Datum objave: 
18.05.2018

    

Spoštovani,

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede sodeluje kot partnerica v Erasmus+ projektu Optimiziranje varnosti pacienta z izobraževanjem zdravstvenih delavcev v simulacijskem okolju na področju kulturnih kompetenc - Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (Sim-Versity)«.

V okviru projekta organiziramo znanstveno kavarno »Sim-Versity Café«, v okviru katere bi želeli povabiti zaposlene v zdravstvu, ki imajo izkušnje na področju multikulturne obravnave pacienta, visokošolske učitelje in študente ter uporabnike storitev, za sodelovanje v razpravi o vplivu dejavnikov kot so spol, starost, invalidnost in etničnost v okviru vključevanja in izboljševanja kulturnih kompetenc v procesu učenja in poučevanja na področju zdravstva.

 

Ker si iskreno želimo, da delite z nami vaše izkušnje in znanje, ki ga imate na proučevanem področju, Vas vljudno vabimo, da se udeležite znanstvene kavarne, ki bo potekala v sredo, 23.5.2018, v času od 13.00 do 16.00 na Fakulteti za zdravstvene vede v sejni sobi, I. nadstropje.

 

Vodja projekta na UM FZV

mag. Barbara Donik