Podelitev diplom diplomantom UM FZV

Datum: 
18.03.2021

 

Vljudno Vas vabimo na podelitev diplom diplomantom Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede,

ki bo potekala na daljavo z uporabo spletnega orodja MS Teams 

 

v sredo, dne 31.03.2021 ob 09:30 uri na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega

in na magistrskih študijskih programih 2. stopnje.

 

 

Diplomanti se priključite na podelitev diplom preko povezave:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8c47055db92b423c83f2a9c01e2c5d71%40thread.tacv2/1615277729800?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c4cd9f33-f30a-475c-9e82-bbfb3a22a1d1%22%7d

Povezava je odprta, kar pomeni da ne potrebujete za priključitev nobene kode.