Petra Klanjšek

Asist. Petra Klanjšek mag. zdr. nege, spec. managementa


Delovno mesto:Asistent
Pisarna: 125
Telefon: +386 2 300 47 33
Elektronska pošta: petra.klanjsek@um.si
Pogovorne ure: Torek: 10:00 - 12:00 (Po predhodnem dogovoru po e-pošti)
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Mandati:
  • Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV