Patologija, kolokvij, 3.4.2019 - rezultati

Datum objave: 
04.04.2019

Ocenjevalna lestvica za kolokvij iz Patologije:

91 – 100 % = odlično (10)

81 – 90 % = prav dobro (9)

71 – 80 % = prav dobro (8)

61 – 70% = dobro (7)

51 – 60% = zadostno (6)

41 – 50 % = nezadostno (5)

31 – 40 % = nezadostno (4)

21 – 30 % = nezadostno (3)

11 – 20 % = nezadostno (2)

0 – 10 % = nezadostno (1)

 

Rezultati kolokvija Patologija, 03.04.2019:

Zap. št.

ID štev.

odstotek

1

1002400643

64,00%

2

1002377960

32,00%

3

1002378311

32,00%

4

1002378451

44,00%

5

1002378818

68,00%

6

1002399602

44,00%

7

1002385920

56,00%

8

1002379601

56,00%

9

1002322189

48,00%

10

1002380332

64,00%

11

1002401046

56,00%