Patologija- kolokvij, 27.5.2016 - rezultati + ocenjevalna lestvica

Datum objave: 
27.05.2016

Ocenjevalna lestvica za kolokvij iz Patologije:

91 – 100 % = odlično (10)

81 – 90 % = prav dobro (9)

71 – 80 % = prav dobro (8)

61 – 70% = dobro (7)

51 – 60% = zadostno (6)

41 – 50 % = nezadostno (5)

31 – 40 % = nezadostno (4)

21 – 30 % = nezadostno (3)

11 – 20 % = nezadostno (2)

0 – 10 % = nezadostno (1)

 

Rezultati kolokvija iz Patologije:

St

Vpisna št.

odstotek

1

30113823

44,00%

2

30112929

48,00%

3

30114246

60,00%

4

30114291

60,00%

5

30113845

60,00%

6

30113865

32,00%