Patologija, kolokvij, 26.5.2020

Datum objave: 
18.05.2020

Redne in izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da bo v torek, dne 26.5.2020 potekal kolokvij iz Patologije v okviru učne enote Anatomija, fiziologija, patologija.

Kolokvij za REDNE ŠTUDENTE bo potekal 26.5.2020 ob 13.00 uri, na daljavo, saj se prilagajamo trenutnim razmeram.

Prijava na kolokvij za redne študente je mogoča izključno z digitalno identiteto, izključno elektronsko, do četrtka, 21.5.2020 do 24.00 ure, s prijavo na sledeči povezavi:

 

 

Kolokvij za IZREDNE ŠTUDENTE bo potekal 26.5.2020 ob 15.30 uri, na daljavo, saj se prilagajamo trenutnim razmeram.

Prijava na kolokvij za izredne študente je mogoča izključno z digitalno identiteto, izključno elektronsko, do četrtka, 21.5.2020 do 24.00 ure, s prijavo na sledeči povezavi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0I...

 

Na test (kolokvij) bodo lahko pristopili samo kandidati, ki bodo na seznamu prijavljenih.
 
Vse nadaljnje informacije o izvedbi in navodila, bodo objavljena naknadno oz. posredovana prijavljenim kandidatom. V kolikor bi prišlo do kakršne koli spremembe, vas pravočasno obvestimo.