Patologija - kolokvij, 24.6.2020

Datum objave: 
22.06.2020

Kolokvij iz področja Patologije, v okviru učne enote Anatomija, fiziologija, patologija bo potekal v sredo, dne 24.6.2020 ob 15.00 uri, na daljavo, kakor je bilo predvideno.

Vsi študentje, prijavljeni na kolokvij so po e-pošti (student.um.si mail) prejeli navodila za opravljanje kolokvija na daljavo.