Okrožnica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor: zdravstvena oskrba študentov