ODPIRALNI ČAS UM FZV V SREDO, DNE 30.10.2019

Datum objave: 
30.10.2019

 

O B V E S T I L O

 

VSE ŠTUDENTE UNIVERZE V MARIBORU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE

IN OSTALE UPORABNIKE OBVEŠČAMO, DA SE

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

 

V SREDO, DNE 30.10.2019, IZJEMOMA ZAPRE OB 16.00 URI.  

 

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 

 

                                                                                                                                                                   Tajnica fakultete

                                                                                                                                                             Vlasta Jug, univ. dipl. prav.