Obvestila

MZSV 2. st. - Kakovost v zdr. in soc. org. - dodatni izpitni rok

Obvestilo rednim in izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, učna enota Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah, dodatni izpitni rok.

 

Nosilec učne enote, doc. dr. Matjaž Maletič je razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Izpit bo potekal 29.02.2016 ob 16:00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.

Humana molek. genetika - izb. vsebine - dodatni izpitni rok

Obvestilo rednim študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, dodatni izpitni rok pri učni enoti Humana molekularna genetika - izbrane vsebine.

 

Študente obveščamo, da je nosilec učne enote, prof. dr. Damjan Glavač, po dogovoru s študenti razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Humana molekularna genetika - izbrane vsebine.

Izpit bo potekal 9.3.2016 ob 15:00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.

 

 

ZN 1. st. - 1. l IZR - Promocija zdravja s prehr. in med. dietetiko, termin nadomeščanja

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, termin nadomeščanja odpadlega predavanja in seminarja pri predav. Maji Strauss.

 

Študente obveščamo, da bo nadomeščanje potekalo:

- predavanje 02.03.2016 s pričetkom ob 15:00 uri,

- seminar 12.03.2016 s pričetkom ob 08:00 uri.

 

Sprememba v elektronskem urniku zavedena naknadno.

Prosimo za razumevanje.

 

ZN 1 st- 2.l.R- UE Higiena in epidemiologija, zamenjava izvajalcev predavanj

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega,zamenjava izvajalcev predavanj učne enote Higiena in epidemiologija.

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena zamenjava izvajalcev predavanj učne enote Higiena in epidemiologija, dne 7.3., 8.3., 17.3. in 18.3.3016.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

 

 Študente vljudno prosimo za razumevanje! 

Bioinfo 2. st. - 2. l R - Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki, sprememba

 

Obvestilo rednim študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, učna enota Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki, sprememba obveznosti dne 14.04.2016.

 

Študente obveščamo, da se seminar pri učni enoti Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki iz četrtka, dne  14.04.2016 prestavi na petek,15.04.2016 od 9. do 14. ure.

Sprememba bo naknadno zavedena v elektronskem urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje.

Bioinfo 2. st.- 1. l R –Uvod v bioinformatiko, urnik

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnja Bioinformatika, Uvod v bioinformatiko, izvedba

 tudente 1. letnika študijskega programa 2. stopnja Bioinformatika, obveščamo, da je iz elektronskega urnika trenutno odstanjena izvedba učne enote Uvod v bioinformatiko, zaradi usklajevanja sprememb pri izvedbi med izvajalci učne enote.

Prizadevamo si, da bo urnik izvedbe objavljen v čim krajšem možnem času.

 

Vljudno prosimo za razumevanje!

Bioinfo 2. st.- 1. l R – Uporabno računalništvo za bioinformatiko, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa Bioinformatika 2. stopnja, sprememba

 

Študente 1. letnika študijskega programa 2. stopnja Bioinformatika obveščamo, da je spremenjena izvedba učne enote Uporabno računalništvo za bioinformatiko, v dveh spodaj navedenih terminih:

 23.3. in 30.3.2016 se bodo obveznosti pri prof. dr. Milanu Zormanu začele ob 10. uri.

Spremembe bodo v elektronski urnik zavedene neknadno.

Vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 1. l IZR - Promocija zdravja s prehrano in med. dietetiko, zbirno mesto klv v UKC MB

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, klinične vaje, zbirno mesto.

 

Študentje opravljajo del kliničnih vaj v okviru učne enote Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko v UKC Maribor, pri gospe Mirjam Koler Huzjak. Študentje vsake skupine se zberejo prvi dan opravljanja vaj v avli kirurške stolpnice.