Obvestila

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja, 4.3.2016 - sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Vpliv okolja na varovanje zdravja, sprememba.

 

Študente obveščamo, da bo predavanje pri učni enoti Vpliv okolja na varovanja zdravja potekalo jutri, dne 4.3.2016 v spremenjenem terminu, in sicer od 12:00 - 14:30 ure.

Nadomeščanje odpadlih ur bo potekalo 15.3. in 17.3.2016.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.

ZN 1 st- 3.l. R- ZN v disp. varstvu, na domu in lok. sk., zbirališče 1. dan (ZD Maribor)

Obvestilo študentom 3. letnika rednega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, sk. 5 in 6, obvestilo glede  zbirališča 1. dan klv v ZD dr. A. Drolca Maribor

 

Predav. Barbara Kegl obvešča študente (skupine 5 in 6), ki v ponedeljek, 07.03.2016 začnejo klinične vaje  pri učni enoti  ZN v disp. varstvu, na domu in lokalni skupnosti (področje dispanzerja) v ZD dr. A. Drolca Maribor, da se zberejo ob 7. uri v 6. nadstropju (vhod iz Vošnjakove).

ZN 1.st. 1 l R, zbirališče 1. dan klv - Dom pod Gorco, 07.03.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki v ponedeljek, dne 7. 03. 2016 pričnejo s kliničnimi vajami pri učni enoti Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem.   

Študentje skupine, ki opravljajo klinične vaje v Domu pod Gorco se zberejo v ponedeljek, dne 7.03.2016 ob 07:00 uri v avli doma.

ZN 1.st. 1 l R, zbirališče 1. dan klv - Sončnem domu, 07.03.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki v ponedeljek, dne 7. 03. 2016 pričnejo s kliničnimi vajami pri učni enoti Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem.   

Študentje skupine, ki opravljajo klinične vaje v Sončnem domu se zberejo v ponedeljek, dne 7.03.2016 ob 08:30 uri v avli doma.

ZN 1. st, 2 .l. R+IZR, predstavitev izbirnih predmetov za 3. letnik

Obvestilo rednim in izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, predstavitev izbirnih učnih enot, iz predmetnika 3. letnika, za študijsko leto 2016/2017

 

Študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo, da bo v petek, 11.03.2016 ob 15. uri v predavalnici štev. 4 predstavitev vsebin izbirnih učnih enot za študijsko leto 2016/2017  (iz predmetnika 3. letnika).

 

ZN 1. st, 1 .l. R+IZR, predstavitev izbirnih predmetov za 2. letnik

Obvestilo rednim in izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, predstavitev izbirnih učnih enot, iz predmetnika 2. letnika, za študijsko leto 2016/2017

Študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo, da bo v četrtek, 10.03.2016 ob 14.30 uri (do predvidoma 15.30 ure) v predavalnici štev. 4 predstavitev vsebin izbirnih učnih enot za študijsko leto 2015/2016  (iz predmetnika 2. letnika).

 

ZN 1. st. - 3. l izr - predavanja 5.3. in 12.3.2016, obvestilo

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, menjava termina predavanja dne 5.3. in 12.3.2016.

 

Študente obveščamo, da je prišlo do menjave predavanj pri učnih enotah Organizacija zdravstvene nege in managementa ter Supervizija.

Dne 5.3.2016 bodo potekala predavanja pri učni enoti Supervizija od 8:00 - 11:30 (in ne od 11:30 - 15:00), predavanja pri UE Organizacija ZN in managementa pa od 11:30 - 15:00 (in ne od 8:00 - 11:30).

ZN 1. st. - 2. l IZR – ZN na pediatričnem področju, zbirališče 1. dan klv, 7.3.2016

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (skupina 1 in 2), ki v ponedeljek, dne 07.03.2016 pričnejo s kliničnimi vajami pri učni enoti Zdravstvena nega na pediatričnem področju.

 

Študenti obeh skupin (tudi tisti, ki so se opredelili za opravljanje kliničnih vaj v Dornavi) se zberejo v ponedeljek, dne 07.03.2016 ob 6.30 uri v avli Klinike za pediatrijo UKC Maribor.