Obvestila

ZN 1. st., 1. l R, sk 3 - Zdravstvena nega, klinične vaje, sprememba

Obvestilo rednim študentom skupine 3, 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Zdravstvena nega, klinične vaje

 

 Študente skupine 3 obveščamo, da se bodo  klinične vaje pri predav. Maji Strauss v ponedeljek, 14.12.2015 namesto ob 8 uri začele ob 9. uri.

 

Sprememba je že zavedna v elektronskem urniku.

ZN 1. st., 1. l R, sk 4 - Zdravstvena nega, klinične vaje, sprememba

Obvestilo rednim študentom skupine 4, 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Zdravstvena nega, klinične vaje.

Študente skupine 4 obveščamo, da so v elektronskem urniku zavedene spremembe v terminih izvedbe kliničnih vaj pri učni enoti Zdravstvena nega, kot je bilo predhodno dogovorjeno.

14.12.2015                                          07:30 - 13:00

18.12.2015                                          08:00 - 10:30

04.01.2016 do 08.01.2016                  12:00 - 16:00

ZN 1 st- 3.l.R- ZN na kirurškem področju, zbirališče 14.12.2015

Obvestilo rednim študentom 3. letnika (skupina 7 in 8) visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1.stopnja, učna enota ZN na kirurškem področju, zbirališče prvi dan kliničnih vaj

Študente,  ki v ponedeljek  14.12.2015 začnejo s kliničnimi vajami v okviru učne enote Zdravstvena nega na kirurškem področju, obveščamo, da se prvi dan kliničnih vaj, tj. 14.12.2015 zberejo ob 7.45 uri v predavalnici 1 na UM FZV..

 

Bioinfo 2. st. - 2. l R – DNA mikromreže in ekspresija genov, sprememba

Obvestilo rednim študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, DNA mikromreže in ekspresija genov, sprememba

 

Študente obveščamo, da vaje v okviru učne enote DNA mikromreže in ekspresija genov jutri, 11.12.2015 odpadejo.

Nadomeščanje odpadlega termina bo v ponedeljek, 18.1.2016 od 9. do 13. ure. 

Prosimo za razumevanje.

ZN 1 st- 3.l. R- ZN v disp. varstvu, na domu in lok. sk., zbirališče 1. dan (ZD Maribor)

Študenti, ki v ponedeljek, 14.12.2015 začnejo klinične vaje pri učni enoti  ZN v disp. varstvu, na domu in lokalni skupnosti v ZD dr. A. Drolca Maribor, se zberejo

   - za področje dispanzerja ob 7.00 v ZD MB na Vošnjakovi (6. nadstropje) in

 -   za področje patronaže ob 7.00 v ZD MB v Sodni ulici.

 

Koordinatorica dispanzerja bo predav. mag. Barbara Kegl.

Koordinatorica patronaže bo predav. Dubravka Sancin.

ZN 1. st. - 3.l R - ZN na psihiatričnem področju v UKC MB, 14.12.2015, zbirališče

Študente 3. letnika rednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, ki v ponedeljek 14.12.2015 začnejo s kliničnimi vajami v okviru učne enote Zdravstvena nega na psihiatričnem področju na Oddelku za psihiatrijo UKC MB obveščamo, da se zberejo 1. dan kliničnih vaj, tj. 14.12.2015, ob 7. uri v avli (pritličje) Oddelka za psihiatrijo UKC MB (Ob železnici 30, Maribor).

 

Za opravljanje kliničnih vaj je potrebna uniforma, ustrezna obutev, priponka in knjižica Aktivnosti zdravstvene nege.

ZN 1 st- 3.l.R- ZN na psih. področju, zbirališče SVZ Hrastovec, 14.12.2015

Študente 3. letnika rednega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega  1. stopnja, ki v ponedeljek, 14.12.2015 začnejo s kliničnimi vajami v okviru učne enote Zdravstvena nega na psihiatričnem področju  v SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU HRASTOVEC obveščamo, da je izpred UM FZV do SVZ Hrastovec in nazaj organiziran prevoz.

 

Odhod je izpred UM FZV ob 6.30 uri in povratek izpred Socialno varstvenega zavoda Hrastovec nazaj do UM FZV ob 14. uri.

 Študente vljudno prosimo, da na zbirno mesto pridejo vsaj 5 minut pred načrtovanim odhodom.

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdravstvu - nadomeščanje

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, nadomeščanje odpadlih predavanj.

Prof. dr. Bojan Borstner sporoča, da bo nadomeščanje odpadlih predavanj v okviru učne enote Etika, filozofija in znanost v zdravstvu potekalo 17.12.2015 ter 05.01.2016.

Termina sta že zavedena v elektronskem urniku.

Študente prosimo za razumevanje.