Obvestila

ZN 1. st. - 2. l R - Zdravstveno informacijski sistemi, sprememba predavanj

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba predmeta učne enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba predavanja Zdravstveno informacijski sistemi. Predavanja prof. dr. Štiglica se iz 10.03.2016 prestavijo na 16.3.2016 od 12. 30 ure naprej.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 3. l R - Obvladovanje kroničnih bolezni, sprememba urnika

Obvestilo rednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, Obvladovanje kroničnih bolezni, sprememba

Študente, ki imajo izbrano izbirno učno enoto Obvladovanje kroničnih bolezni obveščamo, da se spremeni zadnji termin seminarjev. Seminarji bodo namesto 12.5.2016 potekali 24.05.2016 od 15.30 ure naprej.

Ostale obveznosti učne enote ostajajo nespemenjene.

 

Prosimo za razumevanje.

ZN 1. st. - 1. l R Laboratorijska diagnostika in farmakologija, sprememba ure 26.2.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Laboratorijska diagnostika in farmakologija 

 

Študente obveščamo, da se bo predavanje učne enote Laboratorijska diagnostike in farmakologije v petek, dne 26.02.2016 začelo ob 15. uri. 

 

Sprememba v elektronskem urniku zavedena naknadno.

 

Prosimo za razumevanje.

 

 

Mikrobiologija s parazitologijo - izpitni rok

Obvestilo rednim in izrednim študentom dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega (EU), dodatni izpitni rok pri učni enoti Mikrobiologija s parazitologijo.

 

Redne in izredne študente obveščamo, da je nosilec učne enote, predav. Dušan Novak, razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Mikrobiologija s parazitologijo.

 

Izpit bo potekal 16.03.2016 ob 14:00 uri.

 

Prijava na izpit je elektronska.

ZN 1 st- 3.l.IZR- ZN na kirurškem področju, zbirališče 29.2.2016

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika (skupina 2) visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota ZN na kirurškem področju, zbirališče prvi dan kliničnih vaj, 29.2.2016.

 

Študente,  ki v ponedeljek 29.2.2016 pričnejo s kliničnimi vajami v okviru učne enote Zdravstvena nega na kirurškem področju, obveščamo, da se v ponedeljek, 29.2.2016 zberejo ob 15.00 uri pri vratarju UKC Maribor.

 

ZN 2. st. - 2. l izr (smer USVZ) - Nujna stanja: bolezni in poškodbe - izpitni roki

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Urgentna stanja v zdravstvu, učna enota Nujna stanja: bolezni in poškodbe - izpitni roki.

 

Študente obveščamo o prestavitvi izpitnih rokov pri učni enoti Nujna stanja: bolezni in poškodbe: 

izpitni rok 14.3. se prestavi na 29.3.2016

izpitni rok 11.4. se prestavi na 13.4.2016

 

Prijava na izpit je elektronska.

Prosimo za razumevanje. 

ZN kirurškega bonika in onkol. bolnika s kirurgijo - izpitni rok (EU)

Obvestilo rednim in izrednim študentom dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, dodatni izpitni rok pri učni enoti ZN kirurškega bolnika in onkološkega bolnika s kirurgijo.

 

Redne in izredne študente obveščamo, da je nosilka učne enote, predav. mag. Barbara Donik, razpisala dodatni izpitni rok pri učni enoti ZN kirurškega bolnika in onkološkega bolnika s kirurgijo.

 

Izpit bo potekal 07.03.2016 ob 13:00 uri.

 

Prijava na izpit je elektronska.