Obvestila

ZN 1. st. - 3. l izr - Organizacija ZN in managementa, obvestilo nosilke

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (obvestilo študentom, ki bodo del kliničnih vaj opravljali v Sanlasu v Avstriji) – učna enota Organizacija zdravstvene nege in managementa.

 

Viš. predav. mag. Marina Brumen vljudno prosi študente, ki bodo del kliničnih vaj opravljali v Sanlasu v Avstriji, da se v namen dogovora izvedbe obveznosti v okviru učne enote Organizacija zdravstvene nege in managementa udeležijo predavanj, kakor so po urniku.

ZN 1. st.-3.l R+I, klv Nujne medicinske pomoči, ZD Celje, kontaktna oseba

Obvestilo študentom 3. letnika rednega in izredenga dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, opravljanje dela klv NMP v ZD Celje

 

Študenti 3. letnika rednega in izrednega študija, ki so se, glede na obvestilo opredelili za opravljanje dela kliničnih vaj učne enote Nujna medicinska pomoč (25 ur) v Zdravstvenem domu Celje,  obveščamo, da je kontaktna oseba za dogovor o terminih opravljanja kliničnih vaj odgovorni zdravstvenik DE Nmp z RP Dorijan Zabukovšek, mag.zn.

 

ZN 1. st.-1. l R+I, klv Nujne medicinske pomoči, ZD Celje, kontaktna oseba

Obvestilo študentom 1. letnika rednega in izredenga dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, opravljanje dela klv NMP v ZD Celje

 

Študenti 1. letnika rednega in izrednega študija, ki so se, glede na obvestilo opredelili za opravljanje dela kliničnih vaj učne enote Nujna medicinska pomoč (10 ur) v Zdravstvenem domu Celje,  obveščamo, da je kontaktna oseba za dogovor o terminih opravljanja kliničnih vaj odgovorni zdravstvenik DE Nmp z RP Dorijan Zabukovšek, mag.zn.

 

ZN 1. st. - 1. l izr - Zdravstvena nega - prestavitev izpitnega roka

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, prestavitev tretjega izpitnega roka pri učni enoti Zdravstvena nega.

 

Na željo študentov in po dogovoru z nosilko učne enote se prestavi tretji izpitni rok pri učni enoti Zdravstvena nega.

Izpitni rok se prestavi iz 13.6. na 06.05.2016 ob 14:00 uri. 

Dosedanje prijave bodo avtomatsko prenesene na nov termin.

 

Prijava na izpit je elektronska.

ZN 1. st. - 2. l R – Komunikacija v zdravstvu, sprememba izvajalcev

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, delitev predavanj učne enote Komunikacija v zdravstvu.

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena  izvedba predavanj, učne enote Komunikacija v zdravstvu,  med. go. dekanico  izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar in predav. Barbaro Donik.

 

Študente vljudno prosimo za razumevanje.

 

ZN 1 st- 2.l.R- IUE Obvladovanje okužb v zdravstvu, nadomeščanje

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, Obvladovanje okužb v zdravstvu

Redne študente, ki imajo izbrano izbirno učno enote Obvladovanje okužb v zdravstvu, obveščamo, da so v elektronski urnik vneseni nadomestni termini predavanj in posledično tudi spremembe dveh terminov seminarjev, za skupino 5, 6, 7 in 8.

 

Prosimo za razumevanje.

 

ZN 1. st. - 3. l R – Nujna medicinska pomoč, seminar- zadolžitve

Obvestilo rednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, zadolžitve za seminar

 

Doc. dr. Jadranka Stričević obvešča študente, da imajo v Moodlu objavljene zadolžitve po temah. Vljudno prosi, da koncept seminarske pripravite do 9.3.2016, po skupinah, kot ste razporejeni.

ZN1. st.-3.l R+I, klv Nujne medicinske pomoči, ZD Slovenska Bistrica, kontaktna oseba za dogovor terminov

Obvestilo študentom 3. letnika rednega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, opravljanje dela klv NMP v ZD Slovenska Bistrica

 

Študenti 3. letnika rednega in izrednega študija, ki so se, glede na predhodno objavljeno obvestilo, opredelili za opravljanje dela kliničnih vaj učne enote Nujna medicinska pomoč (25 ur) v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, obveščamo, da je kontaktna oseba za dogovor o terminih opravljanja kliničnih vaj, vodja reševalne službe ZD Slovenska Bistrica, g. Matjaž Žunkovič.

ZN 1. st.-1.l R+I, NMP, ZD Slov. Bistrica, kontaktna oseba za dogovor terminov

Obvestilo študentom 1. letnika dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, opravljanje dela klv NMP v ZD Slovenska Bistrica

 

Študenti 1. letnika rednega in izrednega študija, ki so se, glede na predhodno objavljeno obvestilo, opredelili za opravljanje dela kliničnih vaj učne enote Nujna medicinska pomoč (10 ur) v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, obveščamo, da je kontaktna oseba za dogovor o terminih opravljanja kliničnih vaj, vodja reševalne službe ZD Slovenska Bistrica, g. Matjaž Žunkovič.