Obvestila

ZN 1. st. - 3. l IZR – ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, sprememba seminarjev

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika seminarjev učne enote ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Glede na dogovor med študenti in izvajalko seminarjev, predav. mag. Barbaro Kegl, smo v elektronskem urnik zavedali spremenjeno izvedbo seminarjev, 23.1.2015, ko bodo seminarji potekli od 8. do 14. ure.

Seminarjev 16.1.2016 ni.

 

 

ZN 1. st. - 2. l R - Zdravstveno informacijski sistemi, sprememba urnika

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika  izbirne učne enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba učni enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

 

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, učna enota Multivariantne statistične metode, sprememba

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba dveh terminov  učne enote Multivariantne statistične metode, kot je navedeno tudi spodaj

Obveznosti se iz 11.3.2016  prestavijo na 9. 3.2016 od 8. do 13. ure in iz 18.3 2016 na 17.3.2016 od 8. do 13. ure.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 2. l R – ZN na pediatričnem področju, zbirališče 1. dan klv, 11.01.2016

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega (skupina 3 in 4), ki v ponedeljek, dne 11.01.2016 pričnejo s kliničnimi vajami pri učni enoti Zdravstvena nega na pediatričnem področju.

 

Študenti obeh skupin (tudi tisti, ki so se opredelili za opravljanje kliničnih vaj v Dornavi) se zberejo v ponedeljek, dne 11.01.2016 ob 6.30 uri v avli Klinike za pediatrijo UKC Maribor.

 

Razpis Državnega univerzitetenga prvenstva v smučanju in deskanju na snegu za študijsko leto 2015/16

Obveščamo Vas, da je Slovenska univerzitetna športna zveza razpisala Državno univerzitetno prvenstvo v smučanju in deskanju na snegu v študijskem letu 2015/16.  Na tekmovanju lahko sodelujejo študentke in študente iz vseh slovenskih visokošolskih zavodov.

 

Tekmovanje bo potekalo v petek, 15. 1. 2016 na smučišču Kope

 

Tekmovanje je namenjeno tako boljšim, kot tudi rekreativnim smučarjem saj je predviden bogat spremljevalni program.

ZN 1. st. - 3. l IZR - Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu , seminarji- zaprosilo

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega - seminarji pri učni enoti Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Predav. Barbara Kegl vljudno prosi izredne študente 3. letnika, da na seminarje učne enote Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu  prinesejo prenosne računalnike (v kolikor  jih imajo) . Le – ti naj bodo napolnjeni.

 

Zgoraj navedeno ni obvezno, je pa zaradi lažjega procesa dela, zaželeno.

ZN 1. st. - 1. l R, sk 6 - Zdravstvena nega, klv, sprememba ure pričetka 18.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 6, sprememba ure pričetka kliničnih vaj v okviru učne enote Zdravstvena nega dne 18.01.2016.

 

Študente skupine 6 obveščamo, da se klinične vaje pri predav. Barbari Donik v okviru učni enoti Zdravstvena nega v ponedeljek , dne 18.01.2016 pričnejo ob 9. uri.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

 

Prosimo za razumevanje

ZN 2. st. - 2. l R (smer ZN) - Spec. ergon. pristopi v zdr. in ZN

Obvestilo rednim študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveni negi, spremembe laboratorijskih vaj

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zaveden spremenjen urnik laboratorijskih vaj pri učni enoti Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveni negi, kot je bilo predhodno s študenti dogovorjeno na zadnjem srečanju.