Obvestila

ZN 1. st. - 1. l R, sk 4 - Zdravstvena nega, sprememba klv

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 4, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba ure pričetka 21. in 22.1.2016.

 

Študente skupine 4 obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena sprememba pričetka kliničnih vaj 21.1. in 22.1.2016.

 

Prosimo za razumevanje.

ZN 1. st. - 1. l IZR–ZN na geriat. področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 1

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, ki v ponedeljek, dne 18.01.2016 pričnejo s kliničnimi vajami v UKC Maribor, Klinika za interno medicino, učna enota  ZN  na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem - zbirno mesto.

 

Študenti 1. letnika izredno, skupina 1, se zberejo v ponedeljek, dne 18.01.2016 ob 14.00 uri v avli Klinike za interno medicino.

 

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Osnove molekularne in celične biologije, spremenjen urnik vaj

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, Osnove molekularne in celične biologije, spremenjen urnik vaj

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku objavljen spremenjen urnik vaj učne enote Osnove molekularne in celične biologije.

Vaje se iz 13.1. in 15.1.2016, zaradi objektivnih razlogov,  prestavijo na 19.1.2016 s pričetkom ob 14. uri in 22.1.2015 s pričetkom ob 13. uri.

 

Sprememba je že zavedena tudi v elektronskem urniku.

 

Študente vljudno prosimo za razumevanje

ZN 1. st. - 1. l IZR–ZN na geriat. področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 2

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 2, ki v ponedeljek, 18.01.2016 pričnejo s kliničnimi vajami v UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, učna enota  ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem - zbirno mesto.

 

Študenti 1. letnika izredno, skupina 2, se zberejo v ponedeljek, dne 18.01.2016 ob 13.00 uri pri glavnem vratarju UKC MB.

 

ZN 1 st- 3.l. IZR, Nujna medicinska pomoč, sprememba predavanj

 

Študente 3. letnika izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo o spremembi termina predavanj učne enote Nujna medicinska pomoč.

Predavanja se iz 30.1.2016 prestavijo na soboto, 16.1.2016 od 8. do 14.30 ure.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

 

 

ZN 1. st., 1. l R, sk 1 - Zdravstvena nega, klinične vaje, nadomeščanje

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, Zdravstvena nega, klinične vaje – sprememba

Študente skupine 1 obveščamo o spremenjeni izvedbi kliničnih vaj pri predav. Jasmini Nerat v času od  12.1.2016 do 14.1.2016

Klinične vaje bodo potekale

12. 1. 2016 od 8. do 10.30 ure

13. 1. 2016 od 8. do 13. ure

14. 1. 2016 od 8. do 13. ure

 

Prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 3. l IZR – ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, sprememba seminarjev

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika seminarjev učne enote ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu

 

Glede na dogovor med študenti in izvajalko seminarjev, predav. mag. Barbaro Kegl, smo v elektronskem urnik zavedali spremenjeno izvedbo seminarjev, 23.1.2015, ko bodo seminarji potekli od 8. do 14. ure.

Seminarjev 16.1.2016 ni.

 

 

ZN 1. st. - 2. l R - Zdravstveno informacijski sistemi, sprememba urnika

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba urnika  izbirne učne enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba učni enote Zdravstveno informacijski sistemi.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!

 

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika, učna enota Multivariantne statistične metode, sprememba

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena spremenjena izvedba dveh terminov  učne enote Multivariantne statistične metode, kot je navedeno tudi spodaj

Obveznosti se iz 11.3.2016  prestavijo na 9. 3.2016 od 8. do 13. ure in iz 18.3 2016 na 17.3.2016 od 8. do 13. ure.

Študente vljudno prosimo za razumevanje!