Obvestila

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 1. - klv, 22.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba, v petek,  dne 22.1.2016

Študente skupine 1 obveščamo, da bodo klinične vaje pri predav. Jasmini Nerat v v petek, dne 12.1.2016 potekale od 10. do 14. ure.

 

Prosimo za razumevanje.

 

ZN 1. st. 2. l IZR, Higiena, epidemiologija, 23.1.2016

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, laboratorijske vaje v okviru učne enote Higiena in epidemiologija, 23.1.2016

 

Študente obveščamo, da  se bodo laboratorijske vaje za skupino 1, v soboto, 23.1.2016 začele ob 8. 30 uri in ne ob 8. uri, kot je bilo prvotno predvideno

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdr., sprememba ure pričetka 19.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, sprememba ure pričetka 19.1.2016.

 

Študente obveščamo, da se seminar pri prof. dr. Bojanu Borstnerju pri učni enoti Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, v torek, dne 19.1.2016 prične ob 14:30 uri.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 2. st. - 1. l IZR (smer USVZ) - Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah, izpitni roki

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Urgentna stanja v zdravstvu, izpitni roki pri učni enoti Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah.

 

Študente obveščamo, da je nosilec učne enote, prof. dr. Radko Komadina razpisal izpitne roke pri učni enoti Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah.

 

1. rok: 11.02.2016 ob 17:00 uri

2. rok: 23.06.2016 ob 17:00 uri

3. rok: 23.08.2016 ob 17:00 uri

4. rok: po dogovoru

 

Prijava na izpit je elektronska. 

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 6. - klv, ura pričetka 18.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 6, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba ure pričetka dne 18.1.2016.

 

Študente skupine 1 obveščamo, da se klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega v ponedeljek, dne 18.1.2016, pri predav. mag. Barbari Donik, pričnejo ob 11:00 uri.

 

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.

MZSV 2.st. - 1. l R, IZR - Kakovost v zdr. in soc. org. - prestavitev 2. izpitnega roka

Obvestilo rednim in izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah, prestavitev 2. izpitnega roka pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

 

Nosilec učne enote, doc. dr. Matjaž Maletič, je po dogovoru s študenti prestavil 2. izpitni rok pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Izpitni rok se iz 17.02.2016 prestavi na 09.02.2016.

 

Vse prijave bodo avtomatsko prenešene.

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 1. - klv, ura pričetka 19.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba ure pričetka dne 19.1.2016.

 

Študente skupine 1 obveščamo, da se klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega v torek, dne 19.1.2016 pričnejo ob 13:30 uri.

 

Prosimo za razumevanje.

ZN 1. st. - 2. l izr - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo - klv, obvestilo

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, klinične vaje v okviru učne enote ZN otroka in mladostnika s pediatrijo.

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena sprememba v izvedbi kliničnih vaj pri učni enoti ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, in sicer klinične vaje v soboto odpadejo, ure se prerazporedijo na obstoječe termine.

 

ZN 1. st. - 1. l R, sk 8 - Zdravstvena nega, klv - sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 8, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba v tednu od 18.1. - 22.1.2016.

 

Študente skupine 8 obveščamo, da je v elektronskem urniku zavedena sprememba v izvedbi nekaterih terminov kliničnih vaj med 18.1. in 22.1.2016.

 

Prosimo za razumevanje.

ZN 1. st. - 3.l R - ZN na psihiatričnem področju v UKC MB, 18.01.2016, zbirališče

Študente 3. letnika rednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega, ki v ponedeljek 18.01.2016 začnejo s kliničnimi vajami v okviru učne enote Zdravstvena nega na psihiatričnem področju na Oddelku za psihiatrijo UKC MB, obveščamo, da se zberejo 1. dan kliničnih vaj, tj. 18.01.2016, ob 7. uri v avli (pritličje) Oddelka za psihiatrijo UKC MB (Ob železnici 30, Maribor).

 

Za opravljanje kliničnih vaj je potrebna uniforma, ustrezna obutev, priponka in knjižica Aktivnosti zdravstvene nege.