Obvestila

ZN 1 st- 1.l. IZR, Nujna medicinska pomoč, sprememba predavanj

Študente 1. letnika izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo o spremembi predavanj učne enote Nujna medicinska pomoč.

Predavanja se  iz 11. in 12.2.2016 prestavijo na 2.2. in 3.2.2016 od 15. do 19. ure,  kot je že zavedeno tudi v elektronskem urniku.

 

Vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 1. - klv, 22.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba, v petek,  dne 22.1.2016

Študente skupine 1 obveščamo, da bodo klinične vaje pri predav. Jasmini Nerat v v petek, dne 22.1.2016 potekale od 10. do 14. ure.

 

ZN 1. st. 2. l IZR, Higiena, epidemiologija, 23.1.2016

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, laboratorijske vaje v okviru učne enote Higiena in epidemiologija, 23.1.2016

Študente obveščamo, da  se bodo laboratorijske vaje za skupino 1, v soboto, 23.1.2016 začele ob 8. 30 uri in ne ob 8. uri, kot je bilo prvotno predvideno

Študente istočasno obveščamo, da za navedene laboratorijske vaje, ki potekajo na UM FZV (v mikorskopirnici 209) pri izr. prof. dr. Sabini Fijan, obvezno potrebujejo  zaščitne laboratorijske plašče ali svojo uniformo (zgornji del).

ZN 1. st. - 1. l izr - Promocija zdravja s prehrano in med. dietetiko, sprememba

Obvestilo izrednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko.

 

Študente obveščamo, da seminar pri učni enoti Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko v soboto, 6.2.2016 odpade in se prestavi na četrtek, dne 11.2.2016.

 

Klinične vaje v okviru učne enote, pri predav. Maji Strauss, bodo za vse tri skupine potekale 14., 15. in 16.3.2016.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l R - Laboratorijska diagnostika in farmakologija, sprememba

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, učna enota Laboratorijska diagnostika in farmakologija.

 

Študente obveščamo, da je v elektronskem urniku vnešena sprememba nekaterih terminov laboratorijskih in kliničnih vaj, pri učni enoti Laboratorijska diagnostika in farmakologija.

 

Prosimo za razumevanje. 

ZN 1. st. - 1. l R – Knjižica Aktivnosti zdravstvene nege, prevzem

Obvestilo rednim študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja, prvič vpisanim v študijskem letu 2015/2016 - Knjižica Aktivnosti zdravstvene nege

 

Študentje lahko Knjižico Aktivnosti zdravstvene nege,  proti podpisu, prevzamejo pri informatorju fakultete.

Knjižica je potrebna na kliničnih vajah, ki se opravljajo v učnih bazah, zato študente prosimo, da jo prevzamejo pravočasno.

ZN 1 st- 1.l. IZR, Nujna medicinska pomoč, sprememba predavanj

Študente 1. letnika izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega obveščamo o spremembi predavanj učne enote Nujna medicinska pomoč.

Predavanja se  iz 11. in 12.2.2016 prestavijo na 2.2. in 3.2.2016 od 15. do 19. ure,  kot je že zavedeno tudi v elektronskem urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje!

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega, sk. 1. - klv, 22.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 1, klinične vaje pri učni enoti Zdravstvena nega, sprememba, v petek,  dne 22.1.2016

Študente skupine 1 obveščamo, da bodo klinične vaje pri predav. Jasmini Nerat v v petek, dne 12.1.2016 potekale od 10. do 14. ure.

 

Prosimo za razumevanje.

 

ZN 1. st. 2. l IZR, Higiena, epidemiologija, 23.1.2016

Obvestilo izrednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, laboratorijske vaje v okviru učne enote Higiena in epidemiologija, 23.1.2016

 

Študente obveščamo, da  se bodo laboratorijske vaje za skupino 1, v soboto, 23.1.2016 začele ob 8. 30 uri in ne ob 8. uri, kot je bilo prvotno predvideno

ZN 2. st. - 1. l R (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdr., sprememba ure pričetka 19.1.2016

Obvestilo rednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega, učna enota Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, sprememba ure pričetka 19.1.2016.

 

Študente obveščamo, da se seminar pri prof. dr. Bojanu Borstnerju pri učni enoti Etika, filozofija in znanost v zdravstvu, v torek, dne 19.1.2016 prične ob 14:30 uri.

 

Prosimo za razumevanje.