Obisk Assistant Professor Tara Sacco in Associate Professor Lori A. Dambaugh iz St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing

Datum: 
07.06.2019

Tara Sacco je gostujoča docentka St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing. Njene klinične izkušnje in raziskovalni interesi vključujejo zdravljenje opeklin, travm, nevroznanost v zdravstveni negi, zdravstveno nego kritično bolnih odraslih, darovanje in presajanje organov, kakovost življenja v zdravstveni negi in zdravo delovno okolje ter merjenje izidov oskrbe kritično bolnih. Ima več kot 14 let  v klinični praksi. Dodatne informacije: https://www.sjfc.edu/profiles/profile-last-name-2307-en.html

 

 

 

 

 

Lori A. Dambaugh je izredna profesorica, zaposlena na St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing. Poučuje patofiziologijo, farmakologijo in internistično ter kirurško zdravstveno nego na dodiplomskem študijskem programu. Je tudi direktorica programa Clinical Nurse Specialist in izvaja seminarje na podiplomskem študijskem programu. V Rochester General Hospital Rochester je zaposlena na oddelku za progresivno pljučno oskrbo. Dodatne informacije: https://www.sjfc.edu/profiles/profile-last-name-2131-en.html