Napredna celostna ocena zdravstvenega stanja in klinično odločanje, izpitni rok 22.6.2021

Datum objave: 
21.06.2021

Izpit bo potekal ob 12.00 uri v UKC MB, na Oddelku za intenzivno interno medicino (OIIM).

Študentje lahko svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.