Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega, izpitni rok 26.6.2020

Datum objave: 
24.06.2020

Študente prosimo, da svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.