Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega, izpitni rok 14.06.2021

Datum objave: 
11.06.2021

Študentje lahko svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.