MZSV 2. st. - 1. l R + IZR- Temeljni vidiki epid. kot osnova za načrtovanje - izpitni rok

Datum objave: 
16.12.2015

Obvestilo rednim in izrednim študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, dodatni izpitni rok pri učni enoti Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje.

 

Po dogovoru s študenti je nosilec učne enote, izr. prof. dr. Ivan Eržen, razpisal dodatni izpitni rok pri učni enoti Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje.

Izpit bo potekal v sredo, dne 23.12.2015 ob 18:45 uri.

 

Prijava na izpit je elektronska.