MZSV 2. st. - 1. l. R – delitev študentov v dve skupini

Datum objave: 
24.10.2019

Objavljamo delitev študentov 1. letnika rednega študija študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu v dve skupini za vaje pri učnih enotah, kjer vaje po urniku potekajo v dveh ločnih skupinah.

Možne so medsebojne menjave študentov med skupinama, s tem, da se skupno število študentov v posamezni skupini ne poveča.