MZSV 2. st. - 1. l IZR - Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah

Datum objave: 
18.05.2020

Izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu obveščamo, da je po dogovoru med študenti in prof. dr. B. Borstnerjem razpisan dodatni izpitni rok pri učni enoti Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

Izpit bo potekal 02.06.2020 ob 15.00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.