Miljenko Križmarić

Prof. ddr. Miljenko Križmarić univ. dipl. inž. el.


Funkcija: Predstojnik centra za simulirano klinično okolje
Predsednik akademskega zbora
Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Pisarna: 308
Telefon: +386 2 30 04 732
Elektronska pošta: miljenko.krizmaric@um.si
Pogovorne ure: Ponedeljek: 8:00 do 9:00 na UM MF prostor 2N29
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za bioinformatiko
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve
Nosilec predmeta:
  • Tehnologija pri obravnavi nujnih stanj
  • Simulacije nujnih sanj
  • Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije
  • Biomedicinska tehnologija in simulatorji - izbirni
  • Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi - izbirni predmet