Milena Pišlar

Predav. Milena Pišlar univ. dipl. org.


Funkcija: Predsednica komisije za založniško dejavnost
Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 21
Telefon: +386 2 30 04 750
Elektronska pošta: milena.pislar@um.si
Pogovorne ure: Torek: 13:00 - 15:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za založniško dejavnost
  • Komisija za etična vprašanja
Nosilec predmeta:
  • Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo
  • Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu
  • Zdravstvena nega na psihiatričnem področju