Milan Zorman

Prof. dr. Milan Zorman univ. dipl. inž. rač. in informatike


Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Elektronska pošta: milan.zorman@uni-mb.si
Pogovorne ure: Torek: 10:00 - 12:00 na UM FERI
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za bioinformatiko, T: +386 2 22 07 459