Metode dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 10.07.2020

Datum objave: 
09.07.2020

Izvedba je dogovorjena. Študente prosimo, da svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.