Mateja Lorber

Doc. dr. Mateja Lorber univ. dipl. org.


Funkcija: V. d. Prodekanica za izobraževalno dejavnost
Predsednica komisije za ocenjevanje kakovosti
Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Pisarna: 24
Telefon: +386 2 30 04 753
Elektronska pošta: mateja.lorber@um.si
Pogovorne ure: Četrtek: 12:00 - 14:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti
  • Komisija za etična vprašanja
Nosilec predmeta:
  • Uvod v raziskovanje in informacijsko komunikacijske tehnologijo
  • Obvladovanje kroničnih bolezni
  • Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov - izbirni predmet
  • Praksa zdravstvene nege osnovana na znanstvenih dokazih - izbirni