Maksimiljan Gorenjak

Viš. predav. mag. Maksimiljan Gorenjak dipl. inž. farmacije, spec. med. biokemije


Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Elektronska pošta: gormax@ukc-mb.si
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za medicino in fizioterapijo
Bibliografija: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography
Mandati:
  • Akademski zbor