Majda Pajnkihar

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar viš. med. ses., FAAN, FEANS


Funkcija: Predstojnica inštituta za zdravstveno nego
Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Pisarna: 311
Telefon: +386 2 30 04 765
Elektronska pošta: majda.pajnkihar@um.si
Pogovorne ure: Sreda: 09:00 - 11:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
 • Akademski zbor
 • Poslovodni odbor
 • Senat
 • Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV
Nosilec predmeta:
 • Raziskovanje in raziskovalna metodologija
 • Teorije, koncepti in praksa zdravstven nege
 • Na dokazih utemeljena zdravstvena nega
 • Zdravstvena nega
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 • Komunikacija v zdravstvu - izbirni
 • Klinične aplikacije na dokazih podprte zdravstvene nege - izbirno klinično usposabljanje
 • Holistične raziskovalne metode - izbirni
 • Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo