Maja Strauss

Viš. predav. mag. Maja Strauss univ. dipl. org.


Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 204
Telefon: +386 2 30 04 761
Elektronska pošta: maja.strauss@um.si
Pogovorne ure: Torek: 12:00 - 14:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti
Nosilec predmeta:
  • Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko
  • Zdravstvena nega na kirurškem področju