Laboratorijska diagnostika in farmakologija, izpitni rok 10.07.2020

Datum objave: 
09.07.2020

Zaradi večjega števila prijavljenih študentov na izpit, bo le-ta potekal v več skupinah. Zaradi omejitve prostih mest v predavalnicah, študente prosimo, da se držijo razporeda. Izpit bo potekal na UM, Slomškov trg 15.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol  za opravljanje dela v prostorih Rektorata UM ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred Rektoratom UM, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.

Napotki za študente: UM, Slomškov trg 15: stavba leži na Slomškovem trgu, v samem mestnem jedru. Dostop je možen z avtomobilom iz Orožnove ulice, kjer je urejeno parkirišče na Slomškovem trgu, ali z javnim prevozom. Glavna avtobusna in železniška postaja sta oddaljeni 15 minut peš hoje skozi center mesta.

Termin komisijskih izpitov bo na podlagi pisnega dela izpita objavljen naknadno. Prosimo spremljajte spletno stran.

Razpored:

OB 14.30 URI V Podreccini dvorani
1002419280   
1002417465   
1002424046   
1002435145   
1002419743   
1002421128   
1002419344   
1002423937   
1002431956   
1002417295   
1002370302   
1002420709   
1002425476   
1002432065   
1002379547   - komisijski izpit
 
OB 15.15 URI  v Dvorani V. Bračiča
1002425204   
1002383668   
1002423970   
1002425565   
1002380111   - komisijski izpit
1002427207   
1002419239   
1002419417   
1002423295   
1002417783   
1002417767   
1002401836   
1002419450   
1002419115   
1002432006   
1002424003   
1002381606   
1002420911   
1002425336   
1002419611   
1002419085   
1002424267   
1002424810   
1002425280   
1002423759   
1002417546   
1002419182   
1002417341   
1002424917   
1002417589   
1002417511   
1002427231   
1002422825   
 
OB 16.00 URI V Miklošičevi dvorani
1002450063   
1002427371   
1002448263   
1002427576   
1002448077   
1002426812   
1002449936   
1000117561   
1002450713   
1002448328   
1001956389   
1002448310   
1002442265   
1002400147   - komisijski izpit
1002427592   
1002400236   
1002432626   
1002340861   
1002426910   
1002426693   
1002426715   
1002428092   
1001743792   
1002426766   
1002449626   
1002433991   
1002427487   
1002448280   
1002426847   
1002448433   
1001893387   
1002448182   
1002386438   - komisijski izpit