Kolokvij Patologija, 26.5.2020

Datum objave: 
22.05.2020

Kolokvij iz področja Patologija, v okviru učne enote Anatomija, fiziologija, patologija bo potekal 26.5.2020 ob 13.00 uri za redne in ob 15.30 uri za izredne študente, na daljavo, kakor je bilo predvideno.

Vsi študentje, prijavljeni na test (kolokvij) so po e-pošti (student.um.si mail) prejeli navodila za opravljanje testa na daljavo.