September 2019


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

STREINER, David L., NORMAN, Geoffrey R., CAIRNEY, John. Health measurement scales : a practical guide to their development and use. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2015. XIII, 399 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-19-968521-9. [COBISS.SI-ID 1024260654]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

FOŠNARIČ, Lidija (urednik). Zdravstvena nega kirurškega pacienta med teorijo in inovativno prakso : zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2019. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-7-7. [COBISS.SI-ID 299009536]

 


PEDIATRIJA

 

TEKAUC-GOLOB, Andreja, ŽOLGER, Jože. Novorojenček. 1. izd. Maribor: UKC, Oddelek za perinatologijo, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-71-6. [COBISS.SI-ID 88165377]


POSLOVNI MENEDŽMENT

 

BILLOWS, Dick. Healthcare project management : project methodology. [S. l.]: Hampton Group, cop. 2018. 51 str., [67 str. pril.], ilustr. ISBN 978-1-73150-934-5. [COBISS.SI-ID 2519972]

BOLMAN, Lee G., DEAL, Terrence E. Reframing organizations : artistry, choice, and leadership. 6th ed. Hoboken: Jossey-Bass, cop. 2017. XVIII, 492 str., ilustr. ISBN 978-1-119-28182-5, ISBN 978-1-119-28181-8. [COBISS.SI-ID 13262108]


PSIHIATRIJA

LOCK, Margaret. The Alzheimer conundrum : entanglements of dementia and aging. 1st ed. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016. X, 310 str., ilustr. ISBN 978-0-691-16847-0. [COBISS.SI-ID 2519460]


RAČUNALNIŠTVO

LANTZ, Brett. Machine learning with R : expert techniques for predictive modeling. 3rd ed. Birmingham, UK: Packt, cop. 2019. XIII, 437 str., ilustr. ISBN 978-1-78829-586-4, ISBN 1-78829-586-2. [COBISS.SI-ID 2519716]

 

WICKHAM, Hadley, GROLEMUND, Garrett. R for data science : import, tidy, transform, visualize and model data. 1st ed. Sebastopol: O'Reilly, cop. 2017. XXV, 492 str., ilustr. ISBN 978-1-491-91039-9, ISBN 1-491-91036-4. [COBISS.SI-ID 66194786]