September 2018


FIZIOTERAPIJA

ŠPILJAK, Dušanka. Fizioterapija : fizioterapevt v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih. [S. l.]: Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2015. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3877908]


INTERNA MEDICINA

KOCJAN, Tomaž, TOMŠIČ, Matija, KOŠNIK, Mitja (glavni urednik, področni urednik), ŠTAJER, Dušan (glavni urednik, ilustrator). Interna medicina. 5. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta: Slovensko zdravniško društvo: Buča, 2018. XXXIV, 1652 str., ilustr. ISBN 978-961-267-137-2, ISBN 978-961-267-138-9. [COBISS.SI-ID 294876928]


INTERNET

Hitri vodnik : abc varnosti na spletu. [Ljubljana]: SI-CERT: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, [2011?]. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1579906]


PSIHIATRIJA

7th European Conference on Mental Health, September 19-21, 2018 Split, Croatia. [S. l.: s. n.], 2018. 113 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2434724]


PSIHOLOGIJA

WALTON, David. Emotional intelligence : a practical guide. New York: MJF Books, cop. 2012. 164 str., ilustr. ISBN 978-1-60671-278-8, ISBN 1-60671-278-0. [COBISS.SI-ID 2432420]


ZDRAVSTVENA NEGA

MCKENNA, Hugh P., PAJNKIHAR, Majda, MURPHY, Fiona. Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018. VIII, 227 str., ilustr. ISBN 978-961-286-175-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/320, DOI: 10.18690/978-961-286-175-9. [COBISS.SI-ID 94876161]

 

LOVRIĆ, Robert (urednik), VČEV, Aleksandar (urednik), Prva međunarodna znanstvena konferencija Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina, 21. - 22. rujna 2018. Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek: = Faculty of Dental Medicine and Health Osijek, 2018. 212 str. ISBN 978-953-48243-0-6. [COBISS.SI-ID 5489771]

 

WATTIS, John (urednik), CURRAN, Stephen (urednik), ROGERS, Melanie (urednik). Spiritually competent practice in health care. Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2017. XVIII, 203 str., ilustr. ISBN 978-1-4987-7842-8. [COBISS.SI-ID 2437540]