September 2017


BIOGRAFIJE

Životni put i djelo akademika Daniela Rukavine : san koji živi ... = Life's work and path of academician Daniel Rukavina : a living dream .... Rijeka: Sveučilište u Rijeci, 2017. 337 str., ilustr. ISBN 978-953-7720-26-1. [COBISS.SI-ID 2354596]


DOJENJE

Spodbujanje in podpora dojenju : modularni tečaj za osebje zdravstvenih ustanov. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2016. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-6626-29-3. [COBISS.SI-ID 284853504]


GERONTOLOGIJA

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) : Norveški finančni mehanizem 2009-2014 = Active and quality aging in home environment (A-Qu-A) : Norwegian financial mechanism 2009-2014. 1. natis. Ljubljana: Solos, 2016. 250 str., Ilustr. ISBN 978-961-285-479-9. [COBISS.SI-ID 287043072]


MIKROBIOLOGIJA

7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. Knjiga povzetkov : kongres SMD 2017. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017. 170 str. ISBN 978-961-90346-6-8. [COBISS.SI-ID 291719424]


ONKOLOGIJA

Medicina in alternativa v onkologiji : zbornik. Novo mesto: Krka, 1996. 81 str., ilustr. ISBN 961-90280-2-3. [COBISS.SI-ID 62719744]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

FOLLAND, Sherman, GOODMAN, Allen C., STANO, Miron. The economics of health and health care. 8th ed. New York; London: Routledge, 2017. 751 str., ilustr. ISBN 978-1-138-20805-6. ISBN 1-138-20805-1. [COBISS.SI-ID 2363044]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

MIDDLETON-GREEN, Laura, CHATTERJEE, Jane, RUSSELL, Sarah, DOWNS, Murna. End of life care for people with dementia : a person-centred approach, (University of Bradford dementia good practice guides). London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2017. 176 str., ilustr. ISBN 978-1-84905-047-0. ISBN 1-84905-047-3. [COBISS.SI-ID 2362532]


PEDIATRIJA

Programme : 17th Biennial School Nurse International Conference, Ljubljana, Slovenia, 22-26 july 2013. Ljubljana: [s.n.], 2013. 16 str. [COBISS.SI-ID 274895872]


SOCIALNO VARSTVO

Zagotavljanje celostne oskrbe za ljudi z demenco in pomoči njihovim sorodnikom : zbornik strokovnega srečanja, Ljubljana, 22. 11. 2016. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije: Gerontološko društvo Slovenije, 2016. 80 str. ISBN 978-961-90781-3-6. [COBISS.SI-ID 287346432]


STATISTIKA

MCKILLUP, Steve. Statistics explained : an introductory guide for life scientists. 2nd ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. XIV, 403 str., ilustr. ISBN 978-1-107-00551-8. ISBN 1-107-00551-5. ISBN 978-0-521-18328-4. ISBN 0-521-18328-6. [COBISS.SI-ID 72710145]


VISOKO ŠOLSTVO

Sveučilište u Rijeci = University of Rijeka. Rijeka: University of Rijeka, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-953-7720-24-7. [COBISS.SI-ID 2354340]


ZASVOJENOSTI – alkohol, tobak, mamila

Odvisnost in problemi v širši družbi : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2016. VI, 138 str., ilustr. ISBN 978-961-93765-5-3. [COBISS.SI-ID 287209728]


ZDRAVSTVENA NEGA

Middle range theories : application to nursing research and practice. 4th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2017. XV, 320 str., ilustr. ISBN 978-0-06-000044-8. [COBISS.SI-ID 4983659]

Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 7. Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-13-4. [COBISS.SI-ID 77758209]