September 2016


BIBLIOTEKARSTVO

PETERMANEC, Zdenka, KURNIK ZUPANIČ, Sandra, GRAJFONER, Aleksandra, ŠROT, Kristina, RING, Nina. University of Maribor Library. Maribor: University, 2010. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64466433]


GERONTOLOGIJA

Socialna gerontologija : zbornik prispevkov z recenzijo = Social gerontology : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. 221 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6966-17-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_SG_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 285239552]


HIGIENA. OSEBNO ZDRAVJE

Skrb za zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Caring for health : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-16-0. [COBISS.SI-ID 285125120]


JAVNO ZDRAVJE

ogled

Healthier Together in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2007. 26 str., ilustr. ISBN 92-79-04503-2. http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/healthier_en.pdf. [COBISS.SI-ID 591427]

Zdravstvene vede : zbornik prispevkov z recenzijo = Health sciences : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. 339 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6966-18-4. http://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_ZV_PRESS.pdf. [COBISS.SI-ID 285481216]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

A healthy approach : technology for personalised, preventative healthcare, (ICT Research, the policy perspective). Luxembourg: Publications Office of the European Union; Brussels, Belgium: European Commission Information Society and Media, 2010. [24] str., ilustr. ISBN 978-92-79-16085-1. ISBN 92-79-16085-0, doi: 10.2759/33350. [COBISS.SI-ID 2251172]

 


PSIHIATRIJA

Avtizem : zbornik prispevkov z recenzijo = Autism : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-15-3. [COBISS.SI-ID 284828928]


UROLOGIJA

ŽELEZNIK, Danica, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, PRESTOR, Jože, REP, Mirjana, ČALIĆ, Mirjana, PARAPOT, Marica. Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2012. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 69611009]


ZDRAVILA PO UČINKU

PAVŠAR, Helena, PUSTOSLEMŠEK, Pavla, HOHLER, Andreja. Zdravila in bolečina : o pravilni in varni uporabi zdravil. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtov javnih lekarn, 2016. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2254756]


ZDRAVSTVENA NEGA

Nursing research using case studies: qualitative designs and methods in nursing,   (Qualitative designs and methods in nursing). New York: Springer Publishing Company, cop. 2017. XXIV, 295 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-3192-8. ISBN 978-0-8261-3193-5. [COBISS.SI-ID 2269348]

Nursing research using ethnography : qualitative designs and methods in nursing, (Qualitative designs and methods in nursing.). New York: Springer Publishing Company, cop. 2015. XXVI, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-3465-3. ISBN 978-0-8261-3466-0. [COBISS.SI-ID 2267300]

Nursing research using grounded theory : qualitative designs and methods in nursing, (Qualitative designs and methods in nursing). New York: Springer Publishing Company, 2015. XXII, 262 str. ISBN 978-0-8261-3467-7. ISBN 978-0-8261-3468-4. [COBISS.SI-ID 2269092]

Nursing research using historical methods : qualitative designs and methods in nursing, (Qualitative designs and methods in nursing). New York: Springer Publishing Company, cop. 2015. XXII, 215 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-2617-7. ISBN 978-0-8261-2618-4. [COBISS.SI-ID 2268068]

Nursing research using life history : qualitative designs and methods in nursing, (Qualitative designs and methods in nursing). New York: Springer Publishing Company, cop. 2015. XXII, 247 str. ISBN 978-0-8261-3463-9. ISBN 978-0-8261-3464-6. [COBISS.SI-ID 2268836]

Nursing research using participatory action research : qualitative designs and methods in nursing, (Qualitative designs and methods in nursing). New York: Springer Publishing Company, cop. 2015. XXII, 218 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-2613-9. ISBN 978-0-8261-2614-6. [COBISS.SI-ID 2267812]


ZNANOST

Public health research in Europe and beyond. Luxembourg: Publications Office of the European Union, cop. 2011. 85 str., ilustr. ISBN 978-92-79-20504-0. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/web-ph-booklet_en.pdf, doi: 10.2777/65313. [COBISS.SI-ID 940099]