Oktober 2019


BIOKEMIJA. BIOFIZIKA

KISOVEC, Matic (urednik), 13th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Dobrna 24-27 September 2019. Book of abstracts = Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2019. XVI, 200 str. ISBN 978-961-93879-8-6. [COBISS.SI-ID 301584384]

 

MEDICINSKA REHABILITACIJA

JESENŠEK PAPEŽ, Breda (urednik, recenzent). Horizonti rehabilitacije 2019. Bolečina v vratu : zbornik interdisciplinarnega strokovnega srečanja, Maribor, 27. september 2019. Maribor: Univerzitetni klinični center, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, 2019. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-41-2. [COBISS.SI-ID 97287169]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

MACAULEY, Robert C. Ethics in palliative care : a complete guide. New York, NY: Oxford University Press, cop. 2018. XX, 548 str., ilustr. ISBN 978-0-19-931394-5, ISBN 0-19-931394-6. [COBISS.SI-ID 2536100]


POSLOVNI MENEDŽMENT

ROZMAN, Rudi, KOVAČ, Jure, FILEJ, Bojana, ROBIDA, Andrej. Management v zdravstvenih organizacijah. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 543 str., graf. prikazi, ISBN 978-961-247-422-5. [COBISS.SI-ID 301363200]


ZDRAVILA PO UČINKU

DOLINAR, Patricija, KORITNIK ZADRAVEC, Maša (avtor, glavni urednik), ŠETINA, Andrea. Zdravila in jetra : o pravilni in varni uporabi zdravil. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtov javnih lekarn, 2019. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2541220]


ZDRAVSTVENA NEGA

PRICE, Bob. Delivering person-centred care in nursing. London: Learning Matters; Thousand Oaks: Sage, 2019. XIII, 197 str., ilustr. Transforming nursing practice. ISBN 978-1-5264-6334-0. [COBISS.SI-ID 2540452]

18th European Doctoral Conference in Nursing Science, 19 - 21 September, Graz, Austria. Power of the past - force of the future. Graz: Medical University of Graz, 2019. 72 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2535076]

HEILIGMANN, Sandra. I care - PflegeExamen kompakt. Stuttgart ; New York: Georg Thieme Verlag, cop. 2019. 535 str., ilustr. ISBN 978-3-13-240887-6, ISBN 3-13-240887-5. [COBISS.SI-ID 2536356]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Zdravstvena nega : (zbrano učno gradivo) : (2019-2020). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2531748]


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

KMETEC, Sergej, CILAR, Leona, POVALEJ BRŽAN, Petra, ŠTIGLIC, Gregor. Osnove raziskovalnega procesa v kvantitativnih raziskavah : (zbrano učno gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. II, 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2542500]