Oktober 2018


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

 

PLEMELJ MOHORIČ, Alenka, KACJAN ŽGAJNAR, Katarina. Izbrana poglavja iz ergonomije : učbenik za študente zdravstvenih ved. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-84-2. [COBISS.SI-ID 296425728]

 


GERONTOLOGIJA

SKOČIR, Helena, ŠARABON, Nejc, PETELIN, Ana (urednik), ŠARABON, Nejc (urednik), Zdravje starostnikov, 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Portorož, 21. september 2018]. Zbornik povzetkov z recenzijo = Book of abstracts. Koper: Založba Univerze na Primorskem: University of Primorska Press, 2018. 173 str. ISBN 978-961-7055-06-1. [COBISS.SI-ID 295676160]

 


KAZNIVA DEJANJA. PRAVNI PROMET. MORALA

MARKOVIĆ, Velisav (urednik), 9. naučni skup Mreža 2018, 28. 9. 2018. godine, Valjevo. Sprečavanje i suzbijanje nasilja : zbornik radova. Valjevo: Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, 2018. 111 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-86-81206-02-7. http://fzp.singidunum.ac.rs/demo/wp-content/uploads/ZBORNIK-RADOVA-MRE%C5%BDA-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 267824140]

 


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

BARNETT, Sheila Ryan (urednik), NEVES, Sara E. (urednik). Perioperative care of the elderly patient. Cambridge: Cambridge University Press, cop. 2018. XIII, 267 str., ilustr. Cambridge medicine. ISBN 978-1-107-57629-2, ISBN 1-107-57629-6. [COBISS.SI-ID 2447524]

 


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

SCHOON, Patricia M., PORTA, Carolyn M., SCHAFFER, Marjorie. Population-based public health clinical manual : the Henry Street model for nurses. 3rd ed. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop. 2019. XXX, 337 str., ilustr. ISBN 978-1-945157-75-2. [COBISS.SI-ID 2444196]

 


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

SABATOWSKI, Rainer (urednik), MAIER, Bernd Oliver (urednik), OSTGATHE, Christoph (urednik). Palliativmedizin : 1000 Fragen : für Klinik, Praxis und die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin. 2., aktualisierte Aufl. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, cop. 2018. 300 str. ISBN 978-3-13-241064-0, ISBN 3-13-241064-0. http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2018/05/16/file_45/7787834.pdf, http://d-nb.info/1156302390/04. [COBISS.SI-ID 2448804]


PRVA POMOČ. RDEČI KRIŽ.

FINK, Andrej. Dispečerska služba zdravstva : učbenik za usposabljanje zdravstvenih dispečerjev. 1. izd. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, 2015. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-59-2. [COBISS.SI-ID 282968832]

 


PSIHOLOGIJA

DOUGLAS, Barbara (urednik), WOOLFE, Ray (urednik), STRAWBRIDGE, Sheelagh (urednik), KASKET, Elaine (urednik), GALBRAITH, Victoria (urednik). The handbook of counselling psychology. 4th ed. Los Angeles [etc.]: Sage, 2016. XXII, 672 str., ilustr. ISBN 978-1-4462-7632-7, ISBN 1-4462-7632-5. [COBISS.SI-ID 2448548]

 


PSIHOTERAPIJA. DELOVNA TERAPIJA

FITCHETT, George (urednik), NOLAN, Steve (urednik). Case studies in spiritual care. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. 285 str. ISBN 978-1-78592-783-6, ISBN 1-78592-783-3. [COBISS.SI-ID 2448292]

 


ZDRAVSTVENA NEGA

 

DOBNIK, Mojca (urednik, recenzent). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-16-0. [COBISS.SI-ID 95316737]

 

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Zdravstvena nega : (zbrano učno gradivo) : 2018-2019. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. 136 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2440868]

 

POLIT, Denise F., BECK, Cheryl Tatano. Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice. 9th ed., international ed. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2018. XXII, 442 str., ilustr. ISBN 978-1-4963-5835-6, ISBN 1-4963-5835-X. [COBISS.SI-ID 2448036]

 

WESTERA, Doreen A. Spirituality in nursing practice : the basics and beyond. New York: Springer Publishing Company, cop. 2017. XIII, 348 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-2062-5, ISBN 0-8261-2062-8. [COBISS.SI-ID 2447012]