Oktober 2016


GINEKOLOGIJA

Zbornik. Ljubljana: Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD: Onkološki inštitut, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-93998-1-1. ISBN 978-961-6071-98-7. [COBISS.SI-ID 286259968]


JAVNO ZDRAVJE

BOFULIN, Martina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GOSENCA, Karmen, JELENC, Ajda, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, LIPOVEC ČEBRON, Uršula, PISTOTNIK, Sara, ŠKRABAN, Juš, ZAVIRŠEK, Darja. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-96-2. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285274112]


PEDIATRIJA

80 let pediatrične bolnišnične dejavnosti v Mariboru. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za pediatrijo, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-72-3. [COBISS.SI-ID 88808193]

Strokovno srečanje ob 80-letnici bolnišnične pediatrije v Mariboru : urgentna stanja v pediatriji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-73-0. [COBISS.SI-ID 88705793]


PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

RIBIČ, Helena, KRAMAR, Zdenka. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-23-3. [COBISS.SI-ID 85925633]


ZDRAVSTVENA NEGA

HARKNESS, Gail A., DEMARCO, Rosanna F.. Community and public health nursing : evidence for practice. 2nd ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2016. XVII, 558 str., graf. prikazi, tabele, fotogr. ISBN 978-1-4511-9131-8. [COBISS.SI-ID 2262692]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Kvalitativno raziskovanje v zdravstveni negi : (zbrano učno gradivo). Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 34 f. [COBISS.SI-ID 2276260]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege : (zbrano učno gradivo) : študijsko leto 2016/2017. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2276516]

POLIT, Denise F., BECK, Cheryl Tatano. Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed., international ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2017. XIV, 784 str., ilustr. ISBN 978-1-4963-0892-4. ISBN 1-4963-0892-1. http://thepoint.lww.com/activate. [COBISS.SI-ID 514434167]

Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2016. 108 str. ISBN 978-961-273-122-9. [COBISS.SI-ID 283609088]


ZNANOST

CORBIN, Juliet M., STRAUSS, Anselm L.. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory. 4th ed. Los Angeles: Sage, cop. 2015. XVIII, 431 str., ilustr. ISBN 978-1-4129-9746-1. [COBISS.SI-ID 1538553028]

NASTASI, Bonnie K., HITCHCOCK, John H.. Mixed methods research and culture-specific interventions : program design and evaluation, (SAGE mixed methods research series, 2). Los Angeles [etc.]: SAGE, 2016. XX, 200 str. ISBN 978-1-4833-3382-3. [COBISS.SI-ID 2271140]