Oktober 2015


ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA

DOLINAR, Marjana, CUNK MANIĆ, Vera, TARMAN-ŠMIT, Ida. Anatomija in fiziologija človeka : učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2015. 378 str., ilustr. ISBN 978-961-93760-3-4. [COBISS.SI-ID 279521280]


BIOGRAFIJE

SELIŠKAR, Mojca. Fragmenti o očetu : ob stoletnici rojstva Albina Seliškarja. Ljubljana: Prirodoslovno društvo Slovenije, 1997. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63701248]


BOLEZNI GIBAL

Monografija V. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-54-9. [COBISS.SI-ID 84015105]


FARMAKOLOGIJA

BAVČAR, Venceslava, ŠTUBLJAR, Maja, GERMOVNIK, Teja. Zdravila in neželeni učinki : o pravilni in varni uporabi zdravil. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, Sekcija farmacevtov javnih lekarn, 2015. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2160804]


GERONTOLOGIJA

PENTEK, Metka. Vaje za vadbo spomina in zbranosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, [2013]-<2015>. Zv. <1-3>, ilustr. [COBISS.SI-ID 10285215]


INTERNA MEDICINA

7. srečanje internistov in zdravnikov splošne medicine, Maribor, Škofijska avla, 14.-15.junij 1996. Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 1996. 164 str. [COBISS.SI-ID 39307265]


KIRURGIJA

13. kongres endoskopske kirurgije Slovenije, simpozij z mednarodno udeležbo, Maribor, 16.-18. april, 2015. Zbornik predavanj. Maribor: Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, 2015. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-93549-1-9. [COBISS.SI-ID 82087425]


KOŽNE BOLEZNI

MILJKOVIĆ, Jovan, POTOČNIK, Uroš, DEŽELAK, Matjaž, GODIĆ, Aleksandar, DOLENC-VOLJČ, Mateja, HOLC, Iztok, MERVIC, Liljana, TLAKER ŽUNTER, Vesna, ŠTRUKELJ, Borut, DOLŽAN, Vita, ROTAR, Žiga. Monografija o luskavici. Maribor: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2015. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-281-973-6. [COBISS.SI-ID 83746817]


MEDICINA

ZDRAVSTVENI vodnik za družino. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986. 815 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24066560]


MEDICINSKA ETIKA

TURK, Boštjan J.. Pravni vidiki zdravstva : z Zakonom o pacientovih pravicah in Kodeksom medicinske deontologije Slovenije, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2015. 156 str. ISBN 978-961-92184-8-8. [COBISS.SI-ID 279353088]


MEDICINSKA REHABILITACIJA

Pomen propriocepcije v rehabilitaciji : učna delavnica. Maribor: Univerzitetni klinični center, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, 2009. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6575-41-6. [COBISS.SI-ID 62475777]


NEVROLOGIJA

Menadžment bola u neurokirurškom sestrinstvu. [Zagreb]: Hrvatska komora medicinskih sestara, 2015. 184 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2159780]


OGANIZACIJA ZDRAVSTVA

Zbornik ob 50-letnici Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Murska Sobota: Splošne bolnišnice, 2015. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-93568-2-1. [COBISS.SI-ID 83991041]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

3. mariborska šola paliativne oskrbe, Maribor, 9. in 10. maj 2014. Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-28-0. [COBISS.SI-ID 78196481]

Palliative care for older people : a public health perspective. Oxford: Oxford University Press, 2015. XIV, 307 str., ilustr. ISBN 978-0-19-871761-4. ISBN 0-19-871761-X. [COBISS.SI-ID 2163108]

Palliative care nursing : quality care to the end of life. 4th ed. New York: Springer, cop. 2015. XVI, 682 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-9635-4. [COBISS.SI-ID 2166436]


PSIHIATRIJA

TOWNSEND, Mary C.. Psychiatric nursing : assessment, care plans, and medications. 9th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2015. XXXI, 704 str., ilustr. ISBN 978-0-8036-4237-9. ISBN 0-8036-4237-7. [COBISS.SI-ID 2166692]

Zora : več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Ljubljana: Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje, 2015. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2165668]


VISOKO ŠOLSTVO

VUKAŠINOVIĆ, Jelena, STANIŠIĆ, Milovan, UNKOVIĆ, Slobodan, VEINOVIĆ, Mladen. Mesto na kome budućnost počinje : monografija Univerziteta Singidunum. Beograd: Univerzitet Singidunum, 2014. 183 str., ilustr. ISBN 978-86-7912-540-8. [COBISS.SI-ID 207725580]


VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK

Zbornik ob 60-letnici Srednje zdravstvene šole Celje. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-91321-5-9. [COBISS.SI-ID 281456640]


ZDRAVSTVENA NEGA

Diagnostično-terapevtski postopki : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-273-118-2. [COBISS.SI-ID 281288960]

CANNON, Sharon, BOSWELL, Carol. Evidence-based teaching in nursing : a foundation for educators. 2nd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, [2015], cop. 2016. xii, 339 pages, ilustr. ISBN 978-1-284-07473-4. ISBN 978-1-284-04832-2. [COBISS.SI-ID 514128503]

5. kongres o korenima i razvoju sestrinske profesije za medicinske sestre-tehničare i babice Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 23. 24. septembar 2015. godine. Istorijat sestrinstva Republike Srbije : (istorijat kroz praksu, rad strukovnih organizacija, obrazovanje, heroine našeg vremena) : slobodne teme : knjiga sažetaka. Beograd: Udruženje medicinskih sestara-tehničara Kliničkog Centra Srbije "Sestrinstvo": Licej, 2015. 300 str., ilustr. ISBN 978-86-86361-29-5. [COBISS.SI-ID 217665036]

ABOU ALDAN, Damjan, BABIĆ, Dijana, KADOVIĆ, Marija, KURTOVIĆ, Biljana, REŽIĆ, Slađana, ROTIM, Cecilija, VICO, Maša. Sestrinske dijagnoze III. Zagreb: Hrvatska komora medicinskih sestara, 2015. 87 str. [COBISS.SI-ID 2159524]

MUSCARI, Mary E.. Pediatric nursing, (Lippincott's review series). 5th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, [2016] . VII, 299 str., ilustr. ISBN 978-1-4511-9428-9. ISBN 1-4511-9428-5. [COBISS.SI-ID 2162596]

Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka : zbornik predavanj. Ljubljana: Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-92645-9-1. [COBISS.SI-ID 281457152]


ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODE. SANITARNE NAPRAVE

25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. Zbornik referatov, (Mišičev vodarski dan). Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014. 264 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80374785]

Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6631-09-9. [COBISS.SI-ID 281543168]