November 2020


DIETETIKA

ŠOSTAR-TURK, Sonja, ROZMAN, Urška, BLAZNIK, Urška, HRŽENJAK, Vesna, GOLJA, Viviana, MUŠIČ, Ema, NAHTIGAL, Blaža, PERHARIČ, Lucija, PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Kemijski dejavniki tveganja v prehrani : zbrano učno gradivo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 186 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 38519043]

WEBSTER-GANDY, Joan (urednik). Manual of dietetic practice. 6th ed. Chichester: John Wiley & Sons, cop. 2019. 1014 str., ilustr. ISBN 978-1-119-23592-7. [COBISS.SI-ID 40098307]

 


INFEKCIJSKE BOLEZNI. AIDS

SOUTHWICK, Frederick S. Infectious diseases : a clinical short course. 4th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2020. XIII, 474 str., ilustr. ISBN 978-1-260-14365-2, ISBN 1-260-14365-1. [COBISS.SI-ID 38469635]


IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

 

BREGAR, Lea, ZAGMAJSTER, Margerita, RADOVAN, Marko. E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2020. VII, 397 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-96-1. [COBISS.SI-ID 28267779]

 


PSIHOLOGIJA

 

POŠTUVAN, Vita (urednik, avtor dodatnega besedila). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6832-81-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-17-6.pdf, DOI: 10.26493/978-961-6963-17-6. [COBISS.SI-ID 13992195]

 


PSIHOTERAPIJA. DELOVNA TERAPIJA

 

PROUT, Tracy A., WADKINS, Melanie J. Essential interviewing and counseling skills : an integrated approach to practice. New York: Spriner Pub. Company, cop. 2014. XIII, 416 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-9915-7. [COBISS.SI-ID 38824195]

 


ZDRAVSTVENA NEGA

 

MURRAY, Elizabeth J. Nursing leadership and management : for patient safety and quality care. Philadelphia: F.A. Davis, cop. 2017. XXX, 375 str., ilustr. ISBN 978-0-8036-3021-5. [COBISS.SI-ID 38868739]

 


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

 

MORETTI, Melita. Kako pripraviti dispozicijo magistrskega in doktorskega dela : napotki neposredno iz prakse!. Ljubljana: Institut A-STAT, 2020. 72 str., tabele. ISBN 978-961-95119-0-9. [COBISS.SI-ID 30283779]