November 2019


DUŠEVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

KOREZ GAJŠEK, Alenka. Ali se zavedamo, kaj vse vpliva na obremenjenost zaposlenih? : smernice za slovenske managerje na področju duševnega zdravja na delovnem mestu. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, 2019. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-94670-0-8. [COBISS.SI-ID 299417600]

 

HIGIENA. OSEBNO ZDRAVJE

 

HARLAND, Simone, SCHWAGER, Christiane, KÖNIG, Rebekka. Gibanje za boljše počutje in zdravo življenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3457-2. [COBISS.SI-ID 274985984]

 

MEDICINA in PRAVO

CERJAN, Snježana (urednik), 1. hrvatski kongres medicine i prava i 12. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin, 18. - 20. 10. 2019. Pravo i medicina - ruku pod ruku. Varaždin: Udruga pravnika u zdravstvu, 2019. 318 str. Aktualna pravna problematika u zdravstvu, 2019. ISSN 1847-7739. [COBISS.SI-ID 5713259]

 

MEDICINSKA ETIKA

ZWITTER, Matjaž, LOGAR, Tine (urednik). Pogovori o zdravniški etiki. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 202 str., tabele. ISBN 978-961-282-311-5. [COBISS.SI-ID 294449408]

 

PSIHIATRIJA

8th European Conference on Mental Health, October 2-4, 2019, Belfast, Northern Ireland. Conference abstract book. [S. l.: s. n.], 2019. 104 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2545572]

 

PODGRAJŠEK, Simona (urednik), VIDEČNIK, Ivanka (urednik). Kakovostno in varno delo v psihiatriji : zbornik z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2019. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-94686-5-4. [COBISS.SI-ID 97418753]

 

KOLBL, Vilko (urednik), LIPIČ, Nikolaj (urednik). Več in še več o demenci : programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2018. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-90697-4-5. [COBISS.SI-ID 300565248]

 

VARSTVO OKOLJA

 

AMBROŽ, Goran, VOLFAND, Jože (urednik). Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu : priročnik. Celje: Fit media, 2019. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-59-5. [COBISS.SI-ID 301422592]

 

ZDRAVSTVENA NEGA

 

SMITH, Mary Jane (urednik), LIEHR, Patricia R. (urednik). Middle range theory for nursing. 4th ed. New York: Springer Publishing Company, cop. 2018. XVII, 487 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-5991-5, ISBN 0-8261-5991-5. [COBISS.SI-ID 2547364]

 

SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-05-9. [COBISS.SI-ID 72774401]

 

DOBNIK, Mojca (urednik, recenzent), LEŠNIK, Amadeus (urednik, recenzent). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-44-3. [COBISS.SI-ID 97382401]

 

Abstract book : Overcoming challenges to ethical caring. Izmir: ICNE, 2012. 179 str. [COBISS.SI-ID 848300]