November 2018


DRUŽBENE VEDE

CRESWELL, John W., POTH, Cheryl N. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 4th ed. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2018. XXV, 459 str., ilustr. ISBN 978-1-5063-6117-8. [COBISS.SI-ID 12892956]

 

DENZIN, Norman K. (urednik), LINCOLN, Yvonna S. (urednik). The Sage handbook of qualitative research. 5th ed. Thousand Oaks [etc.]: SAGE, cop. 2018. XX, 968 str., ilustr. ISBN 978-1-4833-4980-0. [COBISS.SI-ID 24203238]

 


FARMAKOLOGIJA

FERK, Polonca, LIPNIK-ŠTANGELJ, Metoda. Navodila za vaje iz farmakologije in toksikologije. Spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2010. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-12-2. [COBISS.SI-ID 64958721]

 


GINEKOLOGIJA

ISTENIČ, Ana (urednik), 45. strokovni seminar, Kranjska Gora, 9. in 10. november 2018. Ženske in ginekološki raki : [zbornik predavanj z recenzijo]. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2018. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-273-195-3. [COBISS.SI-ID 297212160]

 


MEDICINA

STRAUS, Sharon E., GLASZIOU, Paul, RICHARDSON, W. Scott, HAYNES, R. Brian. Evidence-based medicine : how to practice and teach EBM. 5th ed. Edinburgh [etc.]: Elsevier, cop. 2019. XII, 324 str., color illustrations. ISBN 978-0-7020-6296-4, ISBN 0-7020-6296-0. [COBISS.SI-ID 2451876]

 


MEDICINA - Priročniki

HIRCI, Nataša (avtor, prevajalec), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (urednik, avtor), PISTOTNIK, Sara (urednik), KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (urednik). Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Mnogojazyčnoe rukovodstvo dlja lučšej kommunikacii v sisteme zdravoohranenija = Yiliao waiyu shouce wei fangbian benguo yiliao gongzuozhe yu waiguoren jinxing jiben yiliao qingjing huihua suobian. [2], [Rusko kitajsko]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-237-905-6. http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/MNZ_kit_rus_ponatis_www_skupaj.pdf. [COBISS.SI-ID 291491072]

 

HIRCI, Nataša (avtor, prevajalec), HOMAR, Vesna, JAZBINŠEK, Simona, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (avtor, urednik, prevajalec), KOROŠEC, Tanja, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (avtor, urednik), MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara (avtor, prevajalec), MILAVEC KAPUN, Marija, PISTOTNIK, Sara (avtor, urednik), ROTAR-PAVLIČ, Danica, ZELKO, Erika. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Multilingual aid for better communication in healthcare = Aide multilingue pour une meilleure communicacion dans les soins de santé. [1], [Angleško francosko]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-237-904-9. http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/MNZ_ang_fr_ponatis_www_skupaj.pdf. [COBISS.SI-ID 291491840]

 

HIRCI, Nataša, HOMAR, Vesna, JAZBINŠEK, Simona, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (avtor, urednik), KOROŠEC, Tanja, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (avtor, urednik), MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, MILAVEC KAPUN, Marija, PISTOTNIK, Sara (avtor, urednik), ROTAR-PAVLIČ, Danica, ZELKO, Erika. Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu. [3], [Arabsko farsi]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-237-907-0. http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/MNZ_arab_far_ponatis_www_skupaj.pdf. [COBISS.SI-ID 291492864]

 

HIRCI, Nataša, HOMAR, Vesna, JAZBINŠEK, Simona, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, KOROŠEC, Tanja, LIPOVEC ČEBRON, Uršula, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, MILAVEC KAPUN, Marija, PISTOTNIK, Sara, ROTAR-PAVLIČ, Danica, ZELKO, Erika, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (urednik), PISTOTNIK, Sara (urednik), KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (urednik). Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Fjalor shumëgjuhësh për komunikim më të lehtë në shëndetësi. [4], [Albansko]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-237-908-7. http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/MNZ_alban_ponatis_www_skupaj.pdf. [COBISS.SI-ID 291492608]

 


PATOLOGIJA

TUŠEK-BUNC, Ksenija (urednik). Simptomi spodnjih sečil, KOPB, fibromialgija, neizrečeni ali prezrti simptomi, kronično srčno popuščanje, astma, demenca, samomor : učno gradivo. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2018. 159 str., ilustr. Družinska medicina, letn. 16, suppl. 4. ISBN 978-961-6810-53-1. ISSN 1581-6605. [COBISS.SI-ID 297239040]


PREHRANA

ŠOSTAR, Zvonimir (urednik), ŠIKIĆ, Sandra (urednik), KRIVOHLAVEK, Adela (urednik), International Congress on Food Safety and Quality " food life cycle", 13-16 November 2018, Opatija, Croatia. Abstracts of the 2nd International Congress on Food Safety and Quality "Food life cycle" Opatija, Croatia, 13-16 November 2018. Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2018. 80 str., ilustr. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Vol. 69, suppl. 1, 2018. ISSN 0004-1254. [COBISS.SI-ID 2455972]

RASPOR, Peter (urednik). Hrana, prehrana, zdravje : naša dela so naša prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. XVI, 366 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-42-8. [COBISS.SI-ID 296695808]

 


ZDRAVSTVENA NEGA

24 World Nursing and Healthcare Conference, September 13 - 15, 2018, Copenhagen, Denmark. Proceedings of 24th World Nursing and Healthcare Conference, September 13 - 15, 2018, Copenhagen, Denmark. London: Conference Series LLC, 2018. 115 str., ilustr. Advanced Practices in Nursing, Vol. 3, sep. 2018. ISSN 2573-0347. [COBISS.SI-ID 2451620]

 


ZNANOST

GREEN, Judith, THOROGOOD, Nicki. Qualitative methods for health research. 4th ed. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2018. XVIII, 420 str., ilustr. Introducing qualitative methods. ISBN 978-1-4739-9711-0, ISBN 1-4739-9711-9. [COBISS.SI-ID 2452388]